Gunnarhallen

De aktiviteter som hallen framförallt lämpar sig för är:

  • Bordtennis
  • Innebandy
  • Mattcurling

I undervåningen finns det två stora omklädningsrum med dusch och två toaletter.

Det finns även ett Gym men diverse tillbehör för att den som vill motionera eller bygga muskler.

ORDNINGSREGLER:

Vi har en fin idrottshall som vi ska vara rädda om.

Barn får vistas i hallen enbart med sällskap av vuxen.

Ordningsreglerna som finns i hallen har vi bestämt ihop med övriga medlemmar och det är viktigt att dessa följs.

Händer det något eller om ni märker att dessa regler inte följs, kontakta någon i styrelsen direkt.

Styrelsen i Dyröns IF